Salvarea speciilor de sturion pe cale de dispariție prin repopulare


Pe 18 aprilie 2019 două evenimente importante de repopulare cu sturion au avut loc la Baja (Ungaria) și Isaccea (România), pentru conservarea populațiilor acestei specii în Dunăre. Evenimentele au avut loc în cadrul proiectului MEASURES (Gestionarea și refacerea coridoarelor ecologice acvatice pentru speciile de pești migratori din bazinul Dunării) și au avut drept scop salvarea și consolidarea celor două specii de sturioni extrem de periclitate prin metode de conservare de ultimă oră.

În Ungaria, repopularea a fost făcută pentru specia cegă (Acipenser ruthenus), iar în România pentru nisetru (Acipenser gueldenstaedtii). Exemplarele eliberate în Dunăre au fost marcate, astfel încât să poată fi identificate la o viitoare recapturare în vederea studiilor de specialitate. Această metodă de marcare ajută la evaluarea ratelor de supraviețuire pentru sturionii eliberați în sălbăticie, ceea ce va oferi o perspectivă valoroasă pentru viitoare acțiuni de repopulare.

Deși acțiunile de repopulare nu au legătură directă cu proiectul “LIFE FOR DANUBE STURGEONS”, ambele proiecte au același scop final: salvarea sturionilor și a altor specii de pești migratori care reprezintă patrimoniul istoric, economic și natural al Dunării. Mai mult, sturionii sunt indicatori ai stării ecologice a cursurilor de apă ale râului, în special în ceea ce privește funcția râului de coridor ecologic.

Fragmentarea râurilor prin structuri transversale, cum ar fi baraje hidroelectrice sau măsuri de protecție împotriva inundațiilor, reprezintă o amenințare pentru populațiile naturale de pești dacă nu mai pot atinge habitate importante precum habitatele de reproducere, de hrănire sau de iernare. Acțiunile transnaționale de gestionare și restaurare a acestor coridoare ca rute de migrație, precum și pentru popularea cu specii indigene sunt esențiale până când se va obține o populație auto-susținută.

„Repopularea în vederea conservării este una dintre numeroasele acțiuni necesare pentru salvarea peștilor pe cale de dispariție. Odată cu refacerea habitatului, este esențial să fie mărit și numărul de exemplare și populații aflate pec ale de dispariție”, spune Thomas Friedrich, de la Universitatea de Resurse Naturale din Viena.

Evenimentele au fost organizate în proiectul MEASURES, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană (FEDR, IPA). Pentru mai multe detalii, accesați pagina de internet a proiectului: www.interreg-danube.eu/measures.