Raportați suspiciunile de pescuit ilegal

Asemeni oamenilor, sturionii au o viață foarte lungă și ajung la maturitate relativ târziu, chiar până la 15-20 de ani în cazul anumitor specii. Acesta este doar unul din multele cauze care fac sturionii vulnerabili la dispariție din cauza pescuitului excesiv, stocurile având nevoie de mai mulți ani pentru a se reface. În întreaga lume sunt, în total, 27 de specii de sturion și pește-spadă incluse în anexele CITES după 1998, din care 6 se găsesc în Dunăre, iar 5 sunt într-un pericol critic de dispariție (una dintre acestea este considerată dispărută).

Bulgaria și România au interzis pescuitul a patru specii de sturioni care se găsesc în Dunăre și Marea Neagră – nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii), cega (Acipenser ruthenus), păstruga (Acipenser stellatus) și morunul (Huso huso). Sturionii capturați accidental trebuie eliberați imediat în apă.

Interdicția prevede în mod explicit că sunt interzise atât pescuitul, cât și otrăvirea, utilizarea de explozibili sau de alte substanțe pentru paralizarea peștilor. Astfel de metode pot fi indicate de existența unor arsuri, hemoragii cutanate sau răni vizibile ale coloanei vertebrale a peștilor. Pe lângă aceasta, conform textului oficial, sunt interzise și transportul și comercializarea de sturioni sau produse din sturioni capturați în apele bulgărești și românești ale Dunării și Mării Negre.

Pescuitul de sturioni a fost interzis în mod oficial în Ucraina în anul 2000. Este, de asemenea, interzis și în alte țări învecinate Mării Negre: Bulgaria, Georgia, România, Turcia și Federația Rusă. Cu toate acestea, produsele de sturion capturat în sălbăticie în aceste țări reușesc totuși să fie comercializate.

Controlul pescuitului ilegal este dificil, dar nu imposibil. Instituțiile au proceduri și politici în acest scop, dar implicarea și sprijinul cetățenilor poate însemna un progres enorm în acest domeniu.

Dacă sunteți martor ale unei posibile încercări de pescuit ilegal, nu ezitați să o raportați!

Dacă dețineți informații privind posibile cazuri de pescuit ilegal, vă încurajăm să le raportați instituțiilor competente din țara dumneavoastră:

Bulgaria: Executive Agency of Fisheries and Aquaculture (EAFA) at the Minister of Agriculture and Foods

România: www.anpa.ro

Serbia:

Ucraina: Linie fierbinte 0-800-50-52-50

Farmed Beluga Caviar Tin © WWF-David Prokop
Farmed Beluga Caviar Tin © WWF-David ProkopFarmed Beluga Caviar Tin © WWF-Jutta Jahrl
Farmed Beluga Caviar Tin © WWF-Jutta Jahrl

Raportarea comerțului ilegal cu caviar de sturioni sălbatici

În ciuda suspendării comerțului mondial cu caviar provenit de la sturionii sălbatici, aceștia continuă să fie braconați ca urmare a cererii masive pentru acest produs. Caviarul de morun și nisetru este unul din cele mai scumpe alimente din lume. Comerțul mondial cu caviar este atent monitorizat, în special comerțul cu caviar de sturion sălbatic, care este interzis în România și Bulgaria.

Toate cutiile cu caviar, indiferent dacă a fost obținut de la pești din sălbăticie sau prin acvacultură, trebuie să fie prevăzute cu etichete CITES. Aceste reguli se aplică și produselor de sturion sălbatic și de acvacultură și trebuie să includă toate produsele de pește: caviar, carne, puiet, ouă fertilizate etc. CITES este un acord internațional care monitorizează comerțul global de specimene de animale și plante sălbatice în vederea conservării și protejării acestora. Este permis importul a până la 125 de grame de produse de sturion/persoană fără a fi necesară o autorizație prealabilă, dar numai dacă produsul este prevăzut cu eticheta CITES obligatorie, dacă a fost achiziționat legal și dacă este transportat în bagajul personal. Caviarul cel mai frecvent întâlnit pe piață este cel de morun (Huso huso), de nisetru și de păstrugă.

Recomandăm clienților să consulte întotdeauna eticheta CITES înainte de a achiziționa produse de sturion (a se vedea imaginea). Eticheta trebuie să fie aplicată astfel încât să sigileze recipientul și să conțină un cod de produs format din 6 elemente: codul din trei litere al speciei, sursa caviarului (W pentru caviar obținut de la pești din sălbăticie, C pentru pești crescuți în captivitate, F pentru femele crescute în captivitate, dar cu cel puțin un părinte aflat în sălbăticie), țara de origine, anul recoltării, codul de înregistrare al uzinei de ambalare și numărul lotului.

Eticheta CITES este un instrument puternic împotriva comerțului internațional ilegal de sturioni și alte specii amenințate, dar insuficient. Clienții sunt cei care pot aduce o schimbare reală în modul de protejare a uneia din comorile Dunării – sturionul. Dacă întâlniți caviar de sturion sălbatic sau recipiente fără eticheta CITES, nu ezitați să informați autoritățile!

Bulgaria: Bulgarian Food Safety Agency

Romania: www.gnm.ro

Serbia:

Ukraine: