Proiectul

LIFE for Danube Sturgeons

Sturionii sunt cea mai periclitată specie de pești din lume, cu foarte puține habitate naturale rămase în care pot continua să trăiască. În UE, singura regiune în care se mai află populații viabile de sturioni care se reproduc pe cale naturală se află în Dunărea Inferioară și în nord-vestul Mării Negre.

Proiectul “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion’’ (“LIFE FOR DANUBE STURGEONS”)  urmărește salvarea peștelui emblematic al Dunării – sturionul. Motivele declinului sunt complexe, dar lipsa de conștientizare și informare este una din cauzele aflate la originea celui mai important flagel, cel al supraexploatării. În ciuda unei protecții stricte din partea legii, pescuitul și comerțul ilegal cu carne și icre de sturion sălbatic continuă să pericliteze ultimele exemplare ale acestor vechi specii de pești simbol.

Șapte organizații din șase țări au făcut echipă pentru a asigura o mai bună protecție a sturionilor. Alături de comunitățile de pescari, acestea vor căuta și îi vom sprijini în dezvoltarea unor surse alternative de venit pentru a reduce dependența de activitățile atât de prestigioase în trecut, dar în prezent ilegale. Agențiile de aplicare a legii vor fi sprijinite în consolidarea propriilor capacități și intensificarea luptei împotriva braconajului, contrabandei și comerțului ilegal. Pe lângă aceasta, piețele de carne și caviar de sturion vor fi atent monitorizate și informate în legătură cu cerințele legale.

Titlul proiectului: Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion

Acronimul proiectului: LIFE for Danube Sturgeons

Țările proiectului: Austria, Bulgaria, Germania, România, Serbia, Ucraina

Durata proiectului: octombrie 2016 – decembrie 2020

Coordonator și manager de proiect: WWF Austria

Acest proiect se desfășoară în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici  climatice al Uniunii Europene.

Principalele scopuri și obiective

Scopul proiectului este de a contribui la oprirea și recuperarea pierderilor în UE și în întreaga lume, în contextul specific al   Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și al programului “Sturgeon 2020”, în următoarele domenii:

 • Consolidarea capacităților și aplicării legii;
 • Măsuri socio-economice în sprijinul conservării sturionilor;
 • Creșterea conștientizării publice.

Proiectul “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion’’  are drept scop reducerea amenințării la adresa sturionilor aflați pe cale de dispariție în zona Dunării Inferioare și în nord-vestul Mării Negre ca urmare a pescuitului și comerțului ilegal. Activitățile proiectului urmăresc obținerea unei îmbunătățiri semnificative a gradului de conservare al sturionului.

Acest obiectiv este urmărit prin asigurarea aplicării legii și regulamentelor cu ajutorul unor activități precum:

 • Workshop-uri naționale pentru facilitarea dezvoltării relațiilor și schimbului de experiență între agențiile naționale responsabile pentru implementarea reglementărilor privind pescuitul, acvacultura și comerțul cu sturioni;
 • Discutarea problemelor și bunelor practici necesare consolidării activităților de aplicare a legii și a procedurilor de investigare;
 • Invitarea autorităților de urmărire penală și judiciare să participe la întărirea cooperării esențiale de-a lungul întregului lanț de control;
 • Organizarea unui workshop regional cu agenții din țările învecinate în vederea unei mai bune coordonări și colaborări la nivel transfrontalier;
 • Cursuri specifice de formare, vizite de studiu, pachete de informare personalizate și newslettere pentru a răspunde nevoilor autorităților competente și a îmbunătăți expertiza și competențele practice ale funcționarilor.

În plus, comunitățile de pescari sunt sprijinite în mod activ, având în vedere diversele grade de dependență față de resursele naturale care trebuie protejate. Activitățile de proiect urmăresc în mod specific soluționarea problemei de bază – braconajul la sturioni în pofida interdicțiilor de pescuit. Acestea se desfășoară în următoarele moduri:

 • Avocații sturionilor au rol de mediatori, explicând pescarilor nevoia de protejare a sturionilor și de respectare a măsurilor legislative;
 • Sunt dezvoltate planuri de afaceri și soluții concrete pentru a oferi surse alternative de venit în comunitățile mari de pescari.
 • Implicarea pescarilor și a altor părți interesate în procesul de revizuire a procedurilor legale în scopul creșterii nivelului de acceptare a măsurilor de control și a conformității cu prevederile legale.

Locație și grupuri țintă

Importanța conservării și protejării stocurilor existente de sturioni este mai evidentă ca niciodată. Cu toate acestea, înalta responsabilitate pentru acest deziderat revine României și Bulgariei, două dintre cele mai sărace state membre ale UE, alături de Serbia și Ucraina, o țară candidată, respectiv o țară potențial candidată pentru aderare la UE.

Proiectul se axează pe trei grupuri țintă cheie din Bulgaria, România, Serbia, Ucraina:

 • Pescari și comunități de pescari, inclusiv tineri;
 • Autorități ce aplică legea;
 • Magazine, restaurante, piețe sau producători alimentari ce oferă caviar sau carne de sturion.

În timp ce activitățile principale sunt organizate în jurul nevoilor acestor trei grupuri principale, interacțiunea cu alte părți interesate este una continuă pe durata proiectului și include cooperarea cu oameni de știință, administratori ai zonelor protejate, ONG-uri, autorități de la nivel național, local sau european, dar și organisme internaționale, crescători sau comercianți de sturion și caviar, publicul interesat, inclusiv eventualii consumatori de caviar și locuitorii din regiunea Dunării Inferioară și a Mării Negre care nu participă în mod direct la activitățile de pescuit, dar sunt implicați în diverse moduri în astfel de activități.

map web RO 300x212 - Proiectul

Finanțare și parteneri

Proiectul este coordonat de WWF in Austria, cu participarea următorilor beneficiari:

Proiectul “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion’’ este finanțat de Uniunea Europeană și WWF. Finanțarea UE este asigurată prin intermediul instrumentului financiar LIFE, care sprijină proiecte de mediu, conservare a naturii și climatice în întreaga Uniune Europeană.

Doriți mai multe informații?

LIFE este instrumentul financiar al Uniunii Europene destinat proiectelor de mediu, de conservare a naturii și de combatere a schimbărilor climatice în cadrul UE. Din 1992, LIFE a cofinanțat un număr de circa 4306 de proiecte. În ceea ce privește perioada de finanțare 2014-2020, LIFE va contribui cu aproximativ 3,4 miliarde € pentru protecția mediului și a climei. Pentru mai multe informații, accesați Environment LIFE.

Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) urmărește asigurarea utilizării sustenabile și echitabile a apelor și a resurselor de apă dulce din Bazinul Fluviului Dunărea. Acțiunile ICPDR se bazează pe Convența pentru Protecția Fluviului Dunărea, principalul instrument legitim care permite cooperarea și administrarea transfrontalieră a apei în Bazinul Fluviului Dunărea. Pentru mai multe informații generale, accesați site-ul ICPDR, iar dacă doriți să aflați, în mod precis, cum ajută activitățile ICPDR la salvarea sturionilor din Bazinul Dunării, vizitați Sturionii din Bazinul Dunării.

Majoritatea speciilor de sturioni expuși pericolului de dispariție sunt întâlnite în Eurasia, pe măsură ce în privința diverselor specii din SUA s-au observat îmbunătățiri în ultimele decenii. – – – Lamers, K. Freshwater Programme World Wildlife Fund Netherlands, Writing assignment for the Master Environmental Biology. The Caveat in Caviar: Lessons from sturgeon management in the USA.

85% din speciile de sturioni sunt pe cale de dispariție, iar 63% figurează pe Lista Roșie a IUCN în categoria speciilor “Critic amenințate cu dispariția”; 4 specii sunt considerate ca fiind “Potențial pe cale de dispariție. – – – Chadwick, N., Drzewinski, P., Hurt, L.A. 2010. Sturgeon More Critically Endangered Than Any Other Group of Species. International News Release IUCN.

În ultimii ani, au fost identificate nouă regiuni biogeografice ale habitatelor de sturioni:

Eurasia: (1) Atlanticul de Nord-Est, (2) Ponto-Caspică, (3) Siberia și Oceanul Arctic, (4) Fluviul Amur și Marea Japoniei, (5) China.

America: (6) Pacificul de Nord-Est, (7) Marile Râuri, Golful Hudson și fluviul Sfântul Laurențiu, (8) Fluviul Mississippi și Golful Mexic, (9) Altlanticul de Nord-Vest.

Dintre toate acestea, regiunea care găzduiește cea mai însemnată biodiversitate a sturionilor este cea Ponto-Caspică, unde viețuiesc 11 specii diferite de sturioni. Prin comparație, restul regiunilor adăpostesc, în mod normal, între 1 și 5 specii. – – –  Bemis, W.E., Kynard, B. 1997. Sturgeon rivers: an introduction to acipenseriform biogeography and life history. Environmental Biology of Fishes, 48, pp. 167–183. // Billard, R., Lecointre, G. 2001. Biology and conservation of sturgeon and paddlefish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10, pp. 355–392.

O bibliotecă bogată în articole și lucrări de cercetare despre sturioni, incluzând o imagine de ansamblu a comerțului de caviar semnalat în Bulgaria și România pentru perioada 1998-2008.

Pentru mai multe informații, vizitați website-ul organizației TRAFFIC.