Deficiențele sistemului de etichetare CITES a caviarului reprezintă un risc pentru sturioni


La douăzeci de ani după reglementarea comerțului cu sturioni, comerțul ilegal cu caviarul continuă și amenință supraviețuirea acestei specii pe cale de dispariție în întreaga lume, potrivit unui nou studiu TRAFFIC și WWF.

Publicat astăzi pentru a coincide cu reuniunea Comitetului pentru Animale din Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Sălbatice de Faună și Floră pe cale de Dispariție (CITES), evaluarea rapidă – „Înțelegerea pieței globale a caviarului” – a studiilor de piață și a analizei comerțului a constatat că sistemul de etichetare CITES a caviarului lipsește în țările-cheie și în cele consumatoare, facilitând comerțul cu caviar sălbatic provenit din surse ilegale atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.

Populațiile de sturioni au suferit o scădere dramatică în ultimele decenii: braconajul și comerțul ilegal cu caviar sălbatic încă reprezintă o amenințare pentru sturioni”, a declarat Jutta Jahrl expert în comerțul cu caviar la WWF. „Studiul nostru arată că inconsecvența în ceea ce privește designul etichetării, plasarea și calitatea reprezintă o problemă serioasă, ceea ce face dificil pentru autorități, producători sau consumatori să identifice etichetele CITES invalide”, a declarat Hiromi Shiraishi, unul dintre autorii studiului la TRAFFIC.

Toate cele 27 de specii de sturioni sunt enumerate în lista roșie a IUCN, dintre care 16 sunt critic amenințate. Unul dintre motivele principale pentru ritmul alarmant în care populațiile de sturioni din sălbăticie este pescuitul nesustenabil determinat de prețurile ridicate ale caviarului și a cererii caviarului de origine sălbatică. Evaluările rapide ale piețelor online și fizice în șase țări-cheie sau în țările consumatoare (China, Franța, Germania, Japonia, Rusia și SUA) au fost efectuate între decembrie 2017 și februarie 2018. Scopul studiului a fost de a face lumină pe piața mondială a caviarului după două decenii de reglementare CITES a comerțului cu caviar.

caviar image 01 укр 300x224 - Deficiențele sistemului de etichetare CITES a caviarului reprezintă un risc pentru sturioni
WWF/TRAFFIC
caviar image 02 укр 300x224 - Deficiențele sistemului de etichetare CITES a caviarului reprezintă un risc pentru sturioni
WWF/TRAFFIC

 

 

 

 

 

 

 

Țările examinate în studiu fac parte din CITES și ar trebui să pună în aplicare un sistem universal de etichetare pentru orice caviar vândut pe plan internațional și intern. Cu toate acestea, studiul a constatat că doar două (Germania și Franța) l-au pus în aplicare în comerțul intern. Lipsa aplicării pe piețele interne cheie, cum ar fi SUA, China sau Rusia, subminează scopul inițial al sistemului de etichetare pentru a asigura comerțul legal și trasabil. Și chiar și atunci când etichetele au fost găsite pe recipientele de caviar, acestea nu îndeplineau întotdeauna cerințele de etichetare CITES. În Franța au existat cazuri în care containerele păreau să nu aibă sigilii sau ambalaje pentru a prezenta dovezi vizuale de deschidere, iar numărul de identificare a lotului lipsea într-un caz.

Caviar report 300x281 - Deficiențele sistemului de etichetare CITES a caviarului reprezintă un risc pentru sturioniCaviarul revendicat ca fiind de origine sălbatică a fost oferit spre vânzare în toate cele șase țări, atât online cât și – în afară de China, unde nu s-a găsit deloc caviar – pe piețele fizice. Consumatorii încă mai cer caviar sălbatic, deoarece este considerat superior comparativ cu cel provenit din acvacultură. „Faptul că în Rusia, Germania și Franța, caviarul vândut ca sălbatic a fost oferit „pe sub mână” sau pe piața neagră, nu în mod deschis, sugerează o afacere dubioasă”, spune Jutta Jahrl, expert în comerțul cu caviar în WWF. „În anchetele anterioare am găsit deja atât caviarul de acvacultură vândut în mod fals ca fiind sălbatic, înșelând consumatorul, cât și caviarul sălbatic „spălat” ca produs de crescătorie pentru a-l legaliza. Acest lucru reprezintă în continuare o amenințare pentru populațiile de sturioni sălbatici, deoarece braconajul are loc la nivel global”.

În ciuda introducerii reglementărilor CITES și a creșterii rapide a producției de acvacultură, pescuitul ilegal de sturioni și comerțul ilegal cu caviar sălbatic reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa sturionului și a peștelui spatulă. Populația de sturioni din Marea Caspică a continuat să scadă în mod dramatic, în ciuda listei CITES, iar în Rusia au fost găsite dovezi anecdotice de braconaj. Pe măsură ce speciile europene au scăzut, în SUA s-a observat o presiune a braconajului mai mare asupra speciilor americane.

Dacă nu eliminăm braconajul și comerțul ilegal, sturionii vor dispărea”, spune Beate Striebel coordonatorul de strategie al sturionilor de rețea WWF. „Țările CITES trebuie să pună urgent în aplicare norme și să descurajeze vânzarea ilegală de caviar sălbatic”.

Există o nevoie evidentă de eșantionare, de analiză a ADN-ului și a izotopilor pentru a determina zonele cu activitate de braconaj și comerț intensă. Aplicarea CITES trebuie îmbunătățită pentru a rezolva problemele de trasabilitate și fraudă. Reglementările existente ar trebui puse în aplicare la nivel național pentru a crește trasabilitatea întregului caviar de pe piață, iar reglementările existente privind etichetarea caviarului ar trebui consolidate pentru a facilita controalele și a evita frauda.

Raportul complet TRAFFIC poate fi găsit la: http://www.traffic.org/storage/global-caviar-market.pdf

O scurtă descriere a politicii globale a raportului Global Caviar Markets Policy.