Pescuitul excesiv și comerțul cu caviar

Pescuitul excesiv – anterior legal, iar acum ilegal – reprezintă cea mai mare amenințare directă împotriva sturionilor din Dunăre.

Principalul factor favorizant al pescuitului excesiv este valoarea economică mare a caviarului. Carnea de sturion este, de asemenea, foarte căutată, fiind considerată o delicatesă. Piața neagră este înfloritoare în întreaga regiune, iar caviarul ilegal din Bulgaria, România și Ucraina poate fi găsit în mai multe țări europene. Conform unui raport TRAFFIC întocmit pentru WWF în 2011, șase state membre UE au raportat un număr total de 14 confiscări de caviar ilegal originar din Bulgaria (27,5 kg în cinci confiscări) și România (25 kg în nouă confiscări) în perioada 2000 – 2009. Nici Bulgaria, nici România nu au raportat confiscări de caviar ilegal, ceea ce indică o nevoie sporită de intensificare a activităților de combatere a comerțului ilegal din cele două țări.

Persistența comerțului ilegal cu caviar a fost demonstrată cu ocazia unui studiu în premieră al pieței caviarului din România și Bulgaria, realizat de WWF în perioada 2011-2012, cu ocazia căruia au fost colectate 30 de eșantioane pentru teste ADN. Studiul a confirmat continuarea pescuitului ilegal de sturioni și a comerțului ilicit cu caviar, în ciuda moratoriilor existente. Rezultatele studiului demonstrează existența unor încălcări clare ale normelor de etichetare CITES și a Regulamentului UE privind comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice. În plus, acestea mai sugerează existența unui comerț cu caviar de sturion sălbatic.

Un alt studiu privind caviarul comercializat în magazinele din Ucraina a fost realizat recent de WWF-Ucraina, OSCE, Agenția de Stat pentru Pescuit din Ucraina și voluntari. Cele 21 de eșantioane colectate indică deficiențe în etichetarea CITES – atât la produsele importate care fac obiectul etichetării obligatorii, cât și la produsele ucrainene pentru care etichetarea nu este obligatorie, ci doar recomandată.

În anul 2000, Ucraina a fost prima țară din regiune care a interzis pescuitul comercial și recreativ de sturion. Pescuitul recreativ și sportiv de sturioni este interzis în Marea Neagră și în toate corpurile de apă dulce. Regulile privind pescuitul industrial în corpurile de apă din Ucraina prevăd în mod clar că pescuitul speciilor incluse în lista roșie este interzis. Începând din anul 2000, pescuitul speciilor păstrugă (Acipenser stellatus) și nisetru (Acipenser gueldenstaedtii) (care nu se aflau pe lista roșie în acel moment, dar au fost incluse în 2009) este permis numai în scopuri științifice și pentru reproducere. Dacă în plase sunt capturați sturioni, aceștia trebuie eliberați vii sau morți, iar vasul de pescuit trebuie să comunice autorităților locale specia și numărul de exemplare capturate.

În 2006, România a anunțat interzicerea pescuitului de sturion. Interdicția de 10 ani a expirat la sfârșitul lui 2015, dar a fost prelungită pentru încă 5 ani. Autoritățile bulgare au urmat exemplul, iar în 2011 au anunțat o interdicție valabilă un an, care a fost ulterior prelungită până la sfârșitul lui 2015, apoi pe o perioadă de încă 5 ani.

În Serbia, pescuitul a cinci specii de sturion a fost interzis complet în anul 2005, pe o perioadă de 10 ani care a fost extinsă ulterior cu încă 10 ani, până în 2025. Cega poate fi pescuită în continuare, dar cu unele restricții – sunt excluse exemplarele cu o lungime de peste 40 cm și perioada de reproducere (1 martie – 31 mai). Cu toate acestea, controlul capturilor de cegă este insuficient și a fost constatată o scădere evidentă a populației și dimensiunii medii a exemplarelor din cauza pescuitului excesiv. Sturionii mari mai pot fi găsiți doar ultimii 17,5 km ai Dunării Inferioare, sub barajul Porțile de Fier II, cu excepția unor capturi sporadice.

Deoarece pescuitul de sturion este acum în mare parte ilegal, datele sunt mai dificil de obținut, iar majoritatea informațiilor au caracter ocazional. Cu toate acestea, braconajul rămâne răspândit pe scară largă, lucru confirmat în urma interviurilor cu pescari și inspectori piscicoli, dar și de cantitățile de echipament pentru pescuit ilegal de sturion confiscate în mod regulat.

Pescuitul ilegal sau neraportat poate reprezenta până la 90% din capturile de sturion, iar sturionii nu vor supraviețui dacă presiunea exercitată de pescuit nu este redusă semnificativ.